Historie rodinného centra

Počátky rodinného centra se datují do roku 2008, kdy se sešlo pár maminek a společně se začali scházet v  klubovně sdílené společně se Stanicí mladých techniků. Tento prostor později potřebovala škola, pro vytvoření nové učebny a tak se sdružení maminek ve spolupráci s obcí Hlubočky snažilo sehnat nový prostor. Nakonec se jej podařilo zajistit v jiné části budovy ZŠ Mariánské Údolí. Rodinné centrum Broučci pak oficiálně vzniklo v únoru 2013 zásluhou Projektu Společnou cestou naproti rodině a dětem. Díky tomuto projektu máme nové vybavení centra a absolvovaly jsme mnoho společných kurzů určených pro pracovníky rodinných a mateřských center.

Hlavní částí našeho programu týkající se projektu byly tvořivé dílny a kurz efektivního rodičovství. Protože už zakládajícím maminkám děti pomalu odrůstají není centrum jen pro maminky na rodičovské dovolené, které se schází společně s dětmi v dopoledních hodinách, ale i pro školáky v odpoledních kroužcích. Večerní kurzy jsou pak pro všechny věkové kategorie.

Snažíme se v naší obci obnovit společenský život pořádáním různých akcí. Zatím největší úspěch máme s akcí Pohádkový les, který pravidelně pořádáme poslední sobotu před letními prázdninami už od roku 2010.

Dále pořádáme turistické a vzdělávací výlety.