Provozní řád

Naše rodinné centrum je tu pro vás všechny. Slouží k vzájemnému setkávání rodin a pořádání kroužků.
Rodinné centrum provozují dobrovolníci ve svém volném čase bez úplaty. Proto Vás prosíme o dodržování následujících pravidel:

  • po příchodu se zapište do prezentačního listu a uhraďte prosím příspěvek 30Kč za rodinu. (příspěvek bude použit na chod centra: hygienické potřeby,saponáty,….)
  • odpovědnost za dítě a jeho bezpečnost nese po celou dobu pobytu v rodinném centru rodič nebo doprovod
  • v případě úrazu je k dispozici lékárnička
  • nevoďte do centra nemocné děti
  • za odložené osobní věci bez dozoru neručíme
  • můžete využít kuchyňku k uvaření čaje, kávy – špinavé nádobí si po sobě umyjte
  • bundy, obuv a deštníky odkládejte v šatně
  • kontrolujte prosím toalety po svých dětech
  • úklid centra se provádí společně při odchodu z rodinného centra
  • ve všech prostorách rodinného centra je zakázáno kouřit

Vaše nápady, přání a stížnosti rádi vyslyšíme na emailu a budeme se snažit vyhovět.

Děkujeme za Vaši účast a těšíme se na další návštěvu.

RC Broučci