Činnosti rodinného centra

Hlavní (zájmovou) činností sdružení je:

  • provozování mateřského centra jako prostoru ke vzájemnému setkávání rodičů s dětmi, především maminek na mateřské a rodičovské dovolené
  • udržování profesních znalostí a dovedností rodičů pořádáním přednášek o výchově, péči o zdraví, o vztazích v rodině apod.
  • umožnit maminkám na mateřské a rodičovské dovolené navázat nové sociální kontakty, podpořit jejich komunikační schopnosti
  • spoluprací s odborníky (např. psycholog, pediatr, pedagog, soc. pracovnice apod. ) předcházet rodinným krizím, protože širším cílem sdružení je zdravá fungující rodina, potažmo celá společnost
  • pořádání akcí spojených s tradičními zvykoslovnými obyčeji i novodobými zvyky
  • pořádání společných výletů, exkursí a jiných akcí
  • pořádání kurzů, kroužků pro děti, školení včetně lektorské činnosti